Naša obec

Základné informácie

Okres: Košice okolie
Mikroregión: ZMOÚB – Združenie miest a obcí údolia Bodvy
Prvá písomná zmienka: 1263
Nadmorská výška: 171 m.n.m.
Počet obyvateľov: 192
Výmera katastra: 482 ha

Obec Hosťovce leží na nive riek Bodva a Turňa. V jej blízkosti sa nachádza hraničný priechod s Maďarskom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1263. Jej názov je odvodený od maďarského slova hosť. Dodnes tu prevláda maďarská národnosť. Pôvodní obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, venovali sa ťažbe vápenca, a páleniu vápna. Sú tu i ložiská vzácneho ametystu. Obdobie prvej a druhej svetovej vojny ťažko skúšalo i túto dedinu. Od roku 1964 do roku 1990 bola miestnou časťou obce Nová Bodva. Sakrálnymi dominantami obce sú rímskokatolícky kostol a reformovaný kostol. Zachovali sa tu i ďalšie zaujímavé pôvodné stavby, ako vodný mlyn. Nedávne časy pasových kontrol pripomína prihraničná colná budova. Hosťovce patria menším dedinám s dobrou úrovňou občianskych služieb.

Fotogaléria

Letecké zábery
Obec a jej okolie
Symboly