Általános kötelező előírások

1 9bcfb1c232 Všeobecné-záväzné-nariadenia d73c380596
FormátNázov dokumentuVeľkosťDátum
ThumbVZN-dan-z-nehutelnosti-platne-na-rok-2023.pdf

Open Download Copy Link
705.24 KB1. január 2023
ThumbNavrh-Priorityuradna-tabula-kopia-2-1.pdf

Open Download Copy Link
344.14 KB19. április 2022
ThumbSprava-Hostovce-2021-1.pdf

Open Download Copy Link
102.06 KB19. április 2022
ThumbKPSS-Hostovce.pdf

Open Download Copy Link
746.59 KB19. április 2022
ThumbVZN-dan-z-nehutelnosti-platne-na-rok-2022_.pdf

Open Download Copy Link
700.91 KB1. január 2022
ThumbVZN_obmedzenia_a_zakazane_cinnosti_.docx

Download Copy Link
28.48 KB18. február 2020
ThumbVZN_obce_organizacii_miestneho_referenda_2019.rtf

Download Copy Link
184.48 KB18. február 2020
ThumbVZN_obce_o_tvorbe_udrzbe_a_ochrane_verejnej_zelene_2019.rtf

Download Copy Link
295.21 KB18. február 2020
ThumbVZN_obce_o_pravidlach_casu_predaja_2019.docx

Download Copy Link
25.01 KB18. február 2020
ThumbVZN_obce_o_poskytovani_dotacii_2019.rtf

Download Copy Link
286.35 KB18. február 2020
ThumbVZN-Volby.rtf

Download Copy Link
122.19 KB18. február 2020
ThumbVZN-dan-z-nehutelnosti.docx

Download Copy Link
41.88 KB18. február 2020
ThumbZasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-Obce-Hostovce.pdf

Open Download Copy Link
373.03 KB18. december 2019

13